Menú

Presentació

Turística. Papers de turisme vol oferir un canal per a la publicació de les investigacions en matèria turística a l'àmbit de les illes d'Evissa i Formentera. Les vinculacions amb l'Escola Universitària de Turisme d'Eivissa permetran publicar els treballs de docents i alumnes, tot i que resta oberta a les aportacions d'altres institucions i persones interessades en la investigació en els mateixos camps temàtic i territorial.

A la llista següent es concreten els àmbits de la revista. Tenen relació directa amb les àrees de coneixement dels estudis universitaris de turisme (grau, màster i doctorat), així com amb la investigació aplicada sobre l'activitat turística.

Àmbits temàtics de la publicació

 • Antropologia del turisme
 • Didàctica del turisme
 • Dret del turisme
 • Economia del turisme
 • Estadística aplicada al turisme
 • Geografia del turisme
 • Gestió de la restauració
 • Gestió hotelera
 • Indicadors quantitatius de l'activitat turística
 • Informació turística
 • Investigació en turisme
 • Màrqueting turístic
 • Patrimoni cultural i turisme
 • Planificació turística
 • Política turística
 • Productes turístics
 • Sociologia del turisme
 • Sostenibilitat i turisme
 • Recursos territorials turístics
 • Transports i turisme

Els diferents números de la revista tractaran d'agrupar els articles per afinitat d'àrea, tot i que els continguts es mostraran com una miscel·lània.

Tan bon punt com ho permetin les aportacions, es preveu la publicació de números extraordinaris sota un encapçalament temàtic comú.

Al següents enllaços podeu consultar els aspectes relatius a la tramesa d'originals i al full d'estil de la revista. .