Menú

Consell de Redacció

El Consell de Redacció és un grup d'assessorament pel que fa a la línia editorial de Turística. Papers de turisme. Es tracta de persones expertes en algun àmbit de l'activitat turística així com en l'edició de publicacions relacionades amb el turisme.

En altres casos són persones de reconegut prestigi en alguns àmbits relacionats indirectament amb el turisme, com són ara el dret i legislació, la gestió de qualitat, la psicologia o la gestió d'empreses.


Coordinació:

Gerard Móra i Ferragut


Consell de Redacció:

Jesús García Marín

Fernando Gomila Mercadal

Vicente Guasch Portas

Josep M. López Garí

José Ramón Cardona

Christian de Selys Lloret

José R. Soler Fuensanta

Natalia Tur Marí

José L. B. Valdés Alias