Menú

Editorial. Turística, papers de Turisme 2021 (1)

Gerard Móra i Ferragut

Aquest número de Turística, papers de turisme tracta alguns aspectes de la sociologia del turisme en una presentació monogràfica.

La intenció és mostrar les iniciatives actuals d'investigació en l'àmbit del turisme d'Eivissa i Formentera pel que fa a un camp temàtic fins ara no gaire conreat. El cas de Mallorca, i els efectes del turisme observats des de la vessant sociològica, té uns antecedents més consolidats gràcies a les aportacions d'investigadors i investigadores de diferents departaments de la UIB. Trobareu un recull a l'article de Joan Amer Fernández (2009) publicat als números 23-24 de la revista Ninbus.

Els articles d'aquest monogràfic de Turística, papers de turisme són una versió resumida dels Treballs de Fi de Grau de les autores. Es realitzaren a l'àmbit del estudis de turisme de l'Escola Universitària de Turisme d'Eivissa entre els cursos 2018-2019 i 2019-2020. Ens mostren tres grups diferents d'inquietuds investigadores:


  • L'article d'Aymara Martínez s'endinsa en l'efecte dels estupefaents en els residents a l'illa d'Eivissa i les problemàtiques vinculacions amb el producte turístic anomenat de discoteca. A més de l'ús, com a referent, de documents que són el resultat d'enquestes elaborades per diferents administracions entre la població estudiantil a Eivissa i la seva relació amb el consum de drogues, Martínez aporta les conclusions d'una petita enquesta feta entre altres tres grups diana molt rellevants entre els residents de l'illa: distribuidors d'estupefaents a la menuda; consumidors de droga i treballadors del sector turístic. Les conclusions d'aquesta enquesta no sempre coincideixen amb les dels estudis abans esmentats sobre la població estudiantil.
  • Els articles de Marcella Escandell en l'àmbit de l'hosteleria de Formentera i de María Arce en l'àmbit de les cadenes hoteleres de les Illes Balears, incideixen en el paper de les dones en el sector turístic i com, encara avui dia, perdura una discriminació llampant pel que fa a la relació dona - llocs de responsabilitat a les empreses d'allotjament estudiades. El terme emprat per a visualitzar aquesta situació és Sostre de Vidre. La producció actual d'estudis enfocats en aquesta problemàtica és molt alta a nivell mundial.
  • Raquel Espada i Jenilyn Rogales estudien, respectivament, el fenòmen de la emigració de treballadors de procedència andalusa i de procedència filipina a Eivissa. El punt de vista comú d'ambdós articles és la consideració d'aquests col·lectius d'emigrats com a treballadors al sector turístic de l'illa i també el seu encaix, més ampli, en la societat eivissenca des dels anys 1960 ençà. Les conclusions apunten a un procés d'abast generacional no lliure de dificultats però, tot i així, beneficiós per a totes les parts implicades.

El text complet del treball d'Espada fou reconegut pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears amb el premi als treballs de fi de grau del curs 2019-2020 de la Facultat de Turisme de la UIB.


Podeu accedir als continguts d'aquest número de Turística, papers de turisme 2021 (1) en format PDF des d' aquest enllaç